Kookai white linen midi dress
Kookai white linen midi dress

Kookai White Linen Midi Dress Size 10

  • $40RRP $200
  • Minimum 4 day hire period

Kookai white linen midi dress, fits size 10-12.

Shipping costs

Shipping from Australia
Within Australia $29.95
Kookai White Linen Midi Dress Size 10
  • $40RRP $200
  • Minimum 4 day hire period

Kookai white linen midi dress, fits size 10-12.